Hvad vil du have af interiør til skibe?

Når man skal svare på ovenstående spørgsmål, så forestiller de fleste sig en kahyt på en større båd, der ligner noget, som er taget ud af et maritimt magasin.

I sådan et ser man noget med måleinstrumenter, man brugte i gamle dage til at måle efter stjernerne for at, hvor man selv var placeret på havet; der ligger eksempler på knob, man kan lave med reb, gamle søfartskort og så videre.

Som du nok kan læse dig til, forholder det sig til en mere romantisk opfattelse af, hvordan man betragter det at leve på et skib, selvom man da er gået ind i den moderne tidsalder, hvor især Danmark er gået fra at være en af de store søfarende nationer til at være ledende i transport med containere.

Derfor skal man nok lige i den sammenhæng huske at skelne mellem, når man har at gøre med erhvervs-søfart, og så når man har alt fra en mindre jolle til en båd og et skib, man hygger sig med i fritiden – eller hvis der er tale om færge, der sejler rutefart mellem to destinationer eller flere.

Det kan være nogle, der sejler til udlandet, hvor man blot skal transporteres, eller man er ombord på at krydstogtskibt, hvor man skal lægge til kaj mange forskellige steder på rejsen, eller man er på en af de små færger herhjemme, der forbinder mange af de danske småøer.

Derfor er man også nødt til at tilpasse ens interiør til skibet efter, hvad det skal bruges til.

Man er nødt til at imødekomme kundernes forventning, hvis de er på gennemrejse med skibet, men hvis det er ens egen båd, så kan man jo nærmest praktisk talt indrette det, som man selv har lyst til.

Dog kommer det jo an på pladsen, og så skal man sørge for, at alting sidder godt fast.