BurgerClose

Vision

Vi vil skabe en platform, hvor idéer og erfaringer deles på tværs af faggrupper.
Leg og Læring kan samle den enorme viden og de mange gode idéer, der findes ude i landet, og bruge disse til at skabe en ny og spændende skoledag for elever og undervisere.

Ved at give brugerne medindflydelse på indholdet i appen vil vi altid kunne skabe
kvalitetssikrede lege, der understøtter den fagfaglige læring.

Vi mener, at vi sammen med jer brugere kan forbedre børnenes trivsel, læring og dannelse i skolen.

Når vores ideer kan deles og samles gennem en app, ved vi, at vores brugere altid vil kunne få let og hurtig adgang til en undervisningsform, der understøtter folkeskolens krav om minimum 45 minutters daglig bevægelse, og samtidig sikrer en sjov og legerig dag for elever og undervisere.

Vi mener, at faglig læring skal være sjovt og spændende – derfor Leg og Læring!

Bevægelse i undervisningen

"Der skal arbejdes med idræt, motion og bevægelse 45 min dagligt på alle klassetrin" - (Lovtekst fra skolereformen).

Bevægelse i undervisningen
33 min / 7 lektioner = 5 minutter pr. lektion
Bevægelse i undervisningen
45 minutter x 5 dage = 225 minutter pr. uge
Bevægelse i undervisningen
225 minutter - 60minutter = 165 minutter pr. uge, hvilket giver 33 minutter pr. dag